Bättre omdöme hos bilister idag

En före detta trafikpolis menar att vi är säkrare på vägarna idag än när han började i yrket i slutet av 60-talet. Vad beror det på?

 

I ett tidigare inlägg skrev det om Time Attack, som är ett tävlingssätt inom motorsporten. Idag skriver vi om något lite annorlunda nämligen om hur trafiksäkerheten och omdömet i trafiken har förändrats genom åren.

 

I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur trafiksäkerheten har gått framåt väldigt mycket på lite drygt 40 år. I artikeln intervjuas en pensionerad trafikpolis som under sina år i tjänsten sett hur vi bilister i Sverige fått ett förbättrat omdöme när vi kör ute på vägarna. Det han minns tydligt är hur mycket högre respekt polisen hade på 60-70-talet än vad de har nu, nu ifrågasätts polisauktoriteten. Men förutom det så har alltså trafiksäkerheten stärkts och Sverige är tillsammans med Storbritannien och Nederländerna världsledande när det kommer till detta.

 

Nu dödas det runt 260 personer i trafiken varje år, jämfört med drygt 1 250 när jag började jobba med trafik i slutet av 1960-talet – Svenska Dagbladet

 

Säkrare på vägarna nu än förr

 

Vad är det då som har gjort att vi är säkrare på vägarna än förut? Det finns flera anledningar, bland annat har vi mycket bättre vägar som räddar liv. Dessutom finns det vajerräcken på de stora vägarna, både på riksvägar och motorvägar, något som hindrar bilen från att åka över på andra sidan vägen. Det är nämligen så att de allra flesta som åker in i räckena är de som somnat framför ratten.

 

Sedan är säkerhetsutrustningen inuti själva bilarna en annan nu är förr, det finns krockkuddar och antisladdsystem, bilbälten och hastighetshållare. Dessutom menar den pensionerade trafikpolisen att vi bakom ratten också har blivit förståndigare och att vi har bättre omdöme än tidigare. Många förstår dock inte att hastigheten gör en väldig skillnad